kontakt

Sławomir Kłodnicki
Usługi Muzyczno-Rozrywkowo-Edukacyjne "Lira"

Lipie 26, 63-645 Łęka Opatowska
REGON: 301953017 NIP: 6191005625

kontakt@klodnickislawek.pl
tel:+48731410200